Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kulturministeren

Datert: 24.02.1994
Besvart: 16.03.1994 av kulturminister Åse Kleveland

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "I Innst. S. nr. 115 for 1992-93 om kulturmeldinga vart det peika på at Riksteatret i dag har lite tenlege lokale for si verksemd.

Kor langt har departementet kome i oppfølginga, og når kjem saka til Stortinget?"


Les hele debatten