Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kulturministeren

Datert: 10.03.1994
Besvart: 16.03.1994 av kulturminister Åse Kleveland

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Då Stortinget i 1993 gav klarsignal for start av nye rikskanalar, var det ein føresetnad at nærradioane ikkje skulle bli skadelidande. Mange nærradioar melder no om sterkt forverra konkurransevilkår, også av tekniske grunnar som "overdøving" og frekvensvanskar.

Kva vil statsråden gjera for å følgja opp Stortingets intensjon?"


Les hele debatten