Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til finansministeren

Datert: 03.03.1994
Besvart: 16.03.1994 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Antall russiske fiskefartøy som anløper norske havner har økt sterkt. Tollvesenet fakturerer etter selvkost agenten for inspeksjon. Spesielt rammes fiskeværene i Finnmark som ligger langt fra tollstedet. Dette har medført en uforholdsmessig stor kostnad som virker konkurransevridende.

Vil statsråden gjøre noe for å unngå at tollvesenets praksis virker diskriminerende overfor fiskemottak i distriktene?"


Les hele debatten