Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til finansministeren

Datert: 11.03.1994
Besvart: 16.03.1994 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Korleis vil moms på tenester samsvara med at reiselivsnæringa er rekna for å vera eit satsingsområde?"


Les hele debatten