Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til finansministeren

Datert: 11.03.1994
Besvart: 16.03.1994 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Årsregnskapene fra en rekke større norske selskaper viser større overskudd enn tidligere år og de samme selskapene vil nå utbetale en betydelig andel av dette i utbytte til eierne. Selskapenes overskudd skyldes i stor grad moderate lønnsoppgjør og avgiftslettelser.

Hva mener finansministeren om økningen i utbetalingen av utbytte?"


Les hele debatten