Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til barne- og familieministeren

Datert: 11.03.1994
Besvart: 16.03.1994 av barne- og familieminister Kari Nordheim-Larsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Bidragspliktige fedre har fått en større økonomisk belastning etter innføringen av skattereformen. Dette bidrar til at fedre som ønsker å oppfylle sine forpliktelser ikke makter det og samtidig opparbeides en bidragsgjeld det er umulig å komme ut av.

Hva kan statsråden bidra med for å rette opp skjevhetene som er et resultat av skattereformen?"


Les hele debatten