Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til helseministeren

Datert: 03.03.1994
Besvart: 16.03.1994 av helseminister Werner Christie

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Stortinget bevilget 18,6 mill. kroner til tilskudd til opplysnings- tiltak, forebyggelse av uønskede svangerskap m.v. Midler som ikke er bundet opp er ikke utlyst.

Er statsråden enig med Statens helsetilsyn i at disse midlene ikke skal lyses ut?"


Les hele debatten