Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til sosialministeren

Datert: 04.03.1994
Besvart: 16.03.1994 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): "Jeg er kjent med at det i flere kommuner er tvil om hvordan midler til utprøving av ordningen med personlige assistenter for funksjonshemmede er tenkt brukt.

Hvilke kriterier legges til grunn for tildeling av disse midlene?"


Les hele debatten