Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til utenriksministeren

Datert: 03.03.1994
Fremsatt av: Eva R. Finstad (H)
Besvart: 23.03.1994 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Ifylgje oppslag i media har russarane brote forhandlingane om tilbake- trekking av sine troppar i Estland. Utviklinga i Baltikum vedkjem også norske sikkerhetsinteresser.

Kva vil utanriksministeren gjera i denne saka?" Tatt opp av Eva R. Finstad


Les hele debatten