Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til utenriksministeren

Datert: 17.03.1994
Fremsatt av: Athar Ali (RV)
Besvart: 23.03.1994 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Det skjer klare brudd på menneskerettighetene i den indisk kontrollerte delen av Jammu og Kashmir. Flere tusen mennesker er drept, mishandlet og fengslet i de siste årene. Voldtekt skjer i stort omfang. FNs resolusjoner nr. 47, 51 og 80 om selvbestemmelsesretten for folk i Kashmir har blitt tilsidesatt i nærmere 46 år.

Hva vil Den norske regjering gjøre for at FN-resolusjonene blir fulgt og menneskerettighetene respektert i Jammu og Kashmir?"Tatt opp av Athar Ali


Les hele debatten