Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til bistandsministeren

Datert: 18.03.1994
Besvart: 23.03.1994 av bistandsminister Kari Nordheim-Larsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Sanksjonskomiteen i FNs sikkerhetsråd ser meget alvorlig på at norsk bistand for minst 25 mill. kroner har havnet hos et statseid serbisk selskap. Pengene ble utbetalt direkte fra Direktoratet for utviklingshjelp til serberne og deres underleverandører 15 måneder etter FNs økonomiske boikott av Serbia.

Mener statsråden det foreligger et brudd på FNs sanksjoner?"


Les hele debatten