Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til miljøvernministeren

Datert: 15.03.1994
Fremsatt av: Odd Holten (KrF)
Besvart: 23.03.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "Hogst og/eller vegbygging er satt i gang i flere verneverdige barskog- områder i Oppland. Svært sjeldne og sårbare sopp- og lavarter i Skogtjern- fjell i Lunner kan blant annet gå tapt. Fagmyndigheter som Direktoratet for naturforvaltning mener at dette området har nasjonal verneverdi.

Hva vil miljøvernministeren gjøre for å hindre ødeleggelse av disse verneverdige naturområdene?" Tatt opp av Odd Holten


Les hele debatten