Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til miljøvernministeren

Datert: 17.03.1994
Besvart: 23.03.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Norge har i forhandlingene med EU ikke fått unntak eller overgangs- ordninger når det gjelder restriksjoner på bruk av asbest, KFK, organiske løsemidler, kvikksølv og pentaklorfenol. Likevel hevder Regjeringen at dagens norske regler kan videreføres.

Hvilke skriftlige garantier har EF gitt Norge på disse områdene?"


Les hele debatten