Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 16.03.1994
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 23.03.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): "Mange psykologistudentar i Noreg ventar på plass i embetsstudiet, nokon har venta inntil 3 år. Samstundes er det fleire hundre ledige psykologstillingar i Noreg.

Kva initiativ har statsråden teke for å auka kapasiteten på embets- studiet frå komande studieår, og kva tiltak ser statsråden som aktuelle på kort og lengre sikt?"


Les hele debatten