Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

Datert: 17.03.1994
Besvart: 23.03.1994 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): "I stortingsdebatten 3. mars 1994 om kredittmeldinga uttalte statsråden at det ikke var aktuelle planer å si ja til styret i Folketrygdfondet sitt ønske om å plassere deler av fondets midler utenlands. I Dagens Næringsliv 5. mars 1994 uttaler styrets leder, Henrik Lisæth seg slik at det bare er et spørsmål om tid før dette vil la seg gjøre.

Har Regjeringen mer langsiktige planer om å tillate utenlands- plassering?"


Les hele debatten