Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til handelsministeren

Datert: 17.03.1994
Besvart på vegne av: Handelsministeren
Besvart: 23.03.1994 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): "USA har fram til nå gjennom sin egen handelslov (seksjon 301) hatt utøvende sanksjonsmyndighet i sin handelspolitikk overfor andre land, i strid med GATT-avtalen av 1947.

Har USA under forhandlingene i Uruguay-runden akseptert at egen lovgiving vil bli underordna regelverket i den nye handelsorganisasjonen WTO (World Trade Organization)?"


Les hele debatten