Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til helseministeren

Datert: 18.03.1994
Fremsatt av: Athar Ali (RV)
Besvart: 23.03.1994 av helseminister Werner Christie

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Ved Trondheim Alders- og Sykeheim har noen pleiere offentlig kritisert forhold ved sykeheimen. De har nå fått beskjed om at de har mistet sine stillinger ved institusjonen. Helseministeren har uttalt at en ansatt i helsesektoren har rett og plikt til å melde fra om kritikkverdige forhold.

Hva vil helseministeren gjøre for at ansatte som gjør sin plikt ikke skal rammes av represalier?" Tatt opp av Athar Ali


Les hele debatten