Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til fiskeriministeren

Datert: 04.03.1994
Besvart: 23.03.1994 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Fleire oppdrettsanlegg har teke i bruk kunstig lyssetting av anlegga for å få fisken til å vekse raskare. Miljøkonsekvensane av slike tiltak er ikkje vurderte, og slike anlegg har ofte vore sett opp utan at fastbuande og sjøfarande har vore teke med på råd.

Kva initiativ vil statsråden ta for å utgreie konsekvensane av slik lyssetting, og for å sikre ei forsvarleg sakshandsaming før slike anlegg vert sett opp?"


Les hele debatten