Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til fiskeriministeren

Datert: 14.03.1994
Besvart: 23.03.1994 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Av en norsk torskekvote på 336 000 tonn er fartøyer fra Rogaland og sørover tildelt 1 200 tonn.

Vil fiskeriministeren for fremtiden gjøre slutt på denne groteske diskrimineringen av de sørnorske fiskerne, begynne å behandle fiskeri-Norge under ett, og ikke forfordele ressursene ved å tildele eksklusive rettig- heter ut fra geografisk bosetting?"


Les hele debatten