Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til fiskeriministeren

Datert: 17.03.1994
Besvart: 23.03.1994 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "I Innst. S. nr. 248 for 1991-92 om EØS-avtalen uttalte medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og KrF at "EFTA-landene ikke har godtatt prinsippet om at markedsadgang for EFTAs fiskevarer skal betales med avståelse av fiskeressurser i EFTA-landenes farvann. Ressurssamarbeidet er ikke en del av EØS-avtalen."

Hvordan samsvarer dette med Regjeringens påstand nå om at Norge har avgitt "EØS-fisk" til EU i forhandlingene om medlemskap?"


Les hele debatten