Spørretimespørsmål fra Aud Gaundal (A) til administrasjonsministeren

Datert: 17.03.1994
Besvart: 23.03.1994 av administrasjonsminister Nils Olav Totland

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): "Som kompensasjon for nedleggelse av Infanteriets øvingsavdeling III er det fra statens side gitt tilsagn til blant annet bygging av trinn II Statens Hus og nye studieplasser ved Nord-Trøndelag Distriktshøgskole.

Hvordan kan de som mister sine arbeidsplasser i statlig virksomhet sikres arbeid i ny statlig virksomhet, ikke bare i det som blir etablert i kommunen, men også i regionen?"


Les hele debatten