Spørretimespørsmål fra Stephen Bråthen (FrP) til helseministeren

Datert: 17.03.1994
Besvart: 23.03.1994 av helseminister Werner Christie

Stephen Bråthen (Uav)

Spørsmål

Stephen Bråthen (FrP): "I november 1993 vedtok Aust-Agder fylke å nedlegge Kalvild psykiatriske sykehjem i Lillesand. De første pasientene skrives ut over påske og flyttes til institusjoner i hjemkommunene, hvor sosialetatene innrømmer at de får et dårligere tilbud.

Hva kan sosialministeren gjøre for å sikre at ansvarsstriden mellom fylke og kommuner i saker som dette ikke går ut over pasientene?"


Les hele debatten