Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til sosialministeren

Datert: 17.03.1994
Besvart: 23.03.1994 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Resultatet av eit eventuelt EU-medlemskap kan bli auka tollfrie kvotar, redusert grensekontroll og etter Ministerrådet si orientering til EU-parlamentet, også avvikling av import- og engrosmonopolet. Regjeringa seier Vinmonopolet skal vidareførast.

Korleis vil Regjeringa handtera norsk alkoholpolitikk i ein slik situasjon?"


Les hele debatten