Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 23.03.1994
Besvart på vegne av: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 13.04.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Ved Reform '94 får fylkeskommunene et lovpålagt oppfølgingsansvar for unge mellom 16-19 år.

Mener statsråden det er i samsvar med forutsetningene at Arbeids- direktoratet, som til nå har deltatt i oppfølgingsarbeidet, trapper ned sin innsats og overlater ansvaret helt og holdent til fylkeskommunene?"


Les hele debatten