Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til samferdselsministeren

Datert: 07.04.1994
Besvart: 13.04.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "De rikspolitiske retningslinjer for Gardermoen angir 55-60 desibel A som veiledende støygrenser. Samtidig sies det at dersom kostnadene blir høye, er det grunnlag for å vurdere og overskride den høyeste støygrensen.

Hvor mange boliger i Lillestrøm vil bli berørt dersom man bruker 55 desibel som veiledende støygrense, og hvor mange boliger blir berørt dersom man overskrider den høyeste støygrensen?"


Les hele debatten