Spørretimespørsmål fra Lars Sponheim (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 21.03.1994
Besvart: 13.04.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "Trefoldighetskirken i Oslo sentrum er stengt og taket holder på å falle ned. Det haster med å komme i gang med nødvendige reparasjoner og legging av nytt tak. Kirkebygget er av stor arkitektonisk verdi og er et av de viktige monumentalbygg i Oslo sentrum. Kirken har også vært et viktig konsertlokale.

Hva kan og vil statsråden gjøre for å forhindre at Trefoldighetskirken blir værende stengt og fortsetter å forfalle?"


Les hele debatten