Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 22.03.1994
Besvart: 13.04.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Oppdrettsnæringen har gitt uttrykk for stigende uro over arbeidet med Reform '94, og de karakteriserer forslagene som er lagt frem om utdanning innen akvakulturfaget, som svært utilfredsstillende.

Vil statsråden ta disse signalene så alvorlig at han vil medvirke til at videregående akvakulturutdanning blir opprettholdt minst på dagens nivå når Reform '94 trer i kraft?"


Les hele debatten