Spørretimespørsmål fra Thorhild Widvey (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 23.03.1994
Besvart: 13.04.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Thorhild Widvey (H)

Spørsmål

Thorhild Widvey (H): "Vil statsråden medvirke til at VK I i kokk/institusjonshushold opprettholdes med Reform '94?"


Les hele debatten