Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 25.03.1994
Besvart: 13.04.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): "I flere fag synliggjøres nå problemene på grunn av den hastige gjennomføringen av Reform '94. Eksempelvis skulle læreplanene for elektro- fagene etter planen være vedtatt, men så langt er verken planene for VK I eller VK II vedtatt. Dette vanskeliggjør skolenes planlegging.

Kan statsråden garantere at alle læreplaner vil foreligge i god tid før grunnkursene starter?"


Les hele debatten