Spørretimespørsmål fra Anders C. Sjaastad (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 25.03.1994
Fremsatt av: Bård Folke Fredriksen (H)
Besvart: 13.04.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Anders C. Sjaastad (H)

Spørsmål

Anders C. Sjaastad (H): "Ifølge Aftenposten 25. mars 1994 har departementet ikke gitt Fagerborg videregående skole dispensasjon til å videreføre den estetiske linjen etter Reform '94.

Hvilken begrunnelse gir statsråden for dette?" Tatt opp av Bård Fredriksen.


Les hele debatten