Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 07.04.1994
Besvart: 13.04.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Flere bransjer er bekymret over yrkesfagene i Reform '94. Innenfor bilfagene må bransjen selv gi lærlingene teoriundervisning det første praksisåret, fordi de to første årene i skole ikke gir tilstrekkelig fagspesifikk teoriundervisning. Undervisningen vil bransjen kjøpe ved de videregående skolene.

Er statsråden innstilt på å dekke disse kostnadene?"


Les hele debatten