Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 28.03.1994
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 13.04.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "På grunn av påstått pengemangel i lensmannsetaten, inngikk butikk- innehaveren ved Rema 1000 i Vestby en avtale med det lokale lensmanns- kontoret om betaling for et spaningsoppdrag. Alarmsystemet i butikken var satt ut av spill på en måte som tydet på at et innbrudd var nært forestående. Takket være avtalen ble tyvene tatt på fersk gjerning.

Mener statsråden det er akseptabelt at innehaveren skal betale regningen for oppdraget?"


Les hele debatten