Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 30.03.1994
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 13.04.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "I løpet av to uker har et antall på over 200 kosovoalbanere søkt tilflukt i kirkene. Mye tyder på at antallet kirkeasylanter vil øke dramatisk i tiden som kommer.

Hva vil statsråden foreta seg for å finne en permanent løsning på problemet?"


Les hele debatten