Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til helseministeren

Datert: 25.03.1994
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 13.04.1994 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Frå fylkesmannen i Hedmark vert fylgjande sagt om omsorgsløn: "Rettighetspreget er noe svekket i sosialtjenesteloven i forhold til kommunehelseloven".

Vil helseministeren syta for at omsorgsløn blir praktisert i samsvar med Stortinget sine intensjonar?"


Les hele debatten