Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til fiskeriministeren

Datert: 08.04.1994
Besvart: 13.04.1994 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Produktavgiften som skal dekke en rekke av fiskernes sosiale ordninger er hjemlet i folketrygdloven. Stortinget gjør årlige vedtak om avgiftssatsen norske fiskere skal betale. I en tyveårsperiode opererte departementet med en lavere sats for fartøy som dreiv ombordproduksjon. Betydelige midler kan ha blitt unndratt folketrygden.

Hva vil statsråden gjøre for å rette opp dette misforholdet?"


Les hele debatten