Spørretimespørsmål fra Grethe Fossli (A) til administrasjonsministeren

Datert: 07.04.1994
Besvart: 13.04.1994 av administrasjonsminister Nils Olav Totland

Grethe Fossli (A)

Spørsmål

Grethe Fossli (A): "I et oppslag i Aftenposten 6. april 1994 opplyses det at 1,5 mrd. kroner, eller 4,5% av statens lønnsutbetalinger, gikk til overtid i fjor.

Medfører dette riktighet og innebærer det i så fall at overtidsbruken i staten faktisk øker?"


Les hele debatten