Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 23.03.1994
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Ifølge Telemark Arbeiderblad for 10. mars 1994 går det frem at 16 fylkesleger i rapport til Sosial- og helsedepartementet har påpekt at det foregår en utstrakt bruk av tvang i forhold til psykisk utviklingshemmede.

Er dette en korrekt opplysning, og hva vil i tilfelle sosialministeren gjøre med disse angivelige overgrepene mot psykisk utviklingshemmede?"


Les hele debatten