Spørretimespørsmål fra Eva Lian (Sp) til sosialministeren

Datert: 29.03.1994
Fremsatt av: Marit Tingelstad (Sp)
Besvart: 13.04.1994 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Eva Lian (Sp)

Spørsmål

Eva Lian (Sp): "Ifølge oppslag i media faller funksjonshemmede over 25 år som ikke har vært yrkesaktive, utenfor deler av EØS-avtalen ved at de blant annet ikke får dekket sykeutgifter i EU-landene. Funksjonshemmedes Fellesorgani- sasjon sier at norske myndigheter ikke har vært flinke nok i forhandlingene med EU.

Vil sosialministeren ta initiativ til å forbedre EØS-avtalen på dette punkt?" Tatt opp av Marit Tingelstad.


Les hele debatten