Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til sosialministeren

Datert: 07.04.1994
Besvart: 13.04.1994 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "I juni 1991 ble uførebegrepet strammet inn. I Rikstrygdeverkets rapport nr. 6/93 er vedtak om avslag i uførepensjonssaker for 1992 analysert. Rapporten viser at kvinner gjennomgående får flere avslag enn menn, men at avslagsfrekvensen varierer mye fra fylke til fylke.

Er sosialministeren tilfreds med den kvinnediskriminerende praksisen som Regjeringas innstrammingspolitikk har resultert i?"


Les hele debatten