Spørretimespørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til miljøvernministeren

Datert: 07.04.1994
Besvart: 20.04.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): "Staten har satt til side Oslos vedtatte reguleringsplan for nytt Rikshospital på Gaustad og fremmet statlig reguleringsplan som svekker hensynet til nærmiljøet.

Vil miljøvernministeren gi Stortinget anledning til å se på saken på ny for bedre å kunne samordne viktige miljøhensyn?"


Les hele debatten