Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til miljøvernministeren

Datert: 08.04.1994
Besvart: 20.04.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Hva mener statsråden om at rikspolitiske retningslinjer for planlegging i forbindelse med hovedflyplass på Gardermoen er så flytende at høyeste støygrense kan overskrides ut fra økonomiske betraktninger?"


Les hele debatten