Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 11.04.1994
Besvart: 20.04.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Miljøvernministeren har offentleg gjeve signal om at bønder som driv med saueproduksjon i Lierne i Nord-Trøndelag kan få leggje om drifta til mjølkeproduksjon. Dette på grunn av rovviltskader på beitedyra.

Kan også bønder i andre område, som har vanskar med rovviltet, få moglegheit til å leggje om drifta til mjølkeproduksjon, og på kva slags måte vert mjølkekvotene ordna?"


Les hele debatten