Spørretimespørsmål fra Trond Mathisen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 11.04.1994
Besvart: 20.04.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Trond Mathisen (A)

Spørsmål

Trond Mathisen (A): "Hvordan stiller kirke-, utdannings- og forskningsministeren seg til at Forsøksgymnaset i Oslo kan ta inn gjesteelever fra andre fylker under Reform '94?"


Les hele debatten