Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 15.04.1994
Besvart: 20.04.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): "Kyrkje-, utdannings-, og forskingsdepartementet har avgjort at eit fjernundervisningsopplegg for førskulelærarar i regi av departementet sin eigen institusjon Norsk Fjernundervisning ikkje skal setjast ut i livet. Me er i dag i ein situasjon med stor mangel på førskulelærarar.

Kva er statsråden si grunngjeving for denne avgjerda?"


Les hele debatten