Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til handelsministeren

Datert: 14.04.1994
Besvart: 20.04.1994 av handelsminister Grete Knudsen

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Som en del av en eventuell fremtidig avtale om medlemskap i Den europeiske union, skal grensekontrollen oppheves.

Har Regjeringen vurdert hva bortfall av grensekontroll vil medføre av økt narkotikasmugling?"


Les hele debatten