Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 23.03.1994
Besvart: 20.04.1994 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Ifølge Helse- og sosialforum nr. 1 for 1994 opplyser nåværende direktør for Statens helsetilsyn at ventetiden for klager til helsetilsynet kan være opp til 2 år, og at antallet klager øker betydelig fra år til år.

Hva vil og kan helseministeren gjøre for å få redusert klagebehandlings- tiden i Statens helsetilsyn?"


Les hele debatten