Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til helseministeren

Datert: 28.03.1994
Besvart: 20.04.1994 av helseminister Werner Christie

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): "Via oppslag i media er jeg kjent med at det er stor pågang av utenlandske leger som ønsker å arbeide i Norge. EØS-avtalen gjør at det ikke kan stilles krav om norskkunnskaper.

Mener helseministeren dette er forsvarlig?"


Les hele debatten