Spørretimespørsmål fra Lars Sponheim (V) til helseministeren

Datert: 07.04.1994
Besvart: 20.04.1994 av helseminister Werner Christie

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "I forbindelse med evalueringen av fastlegeforsøket foregår det en praksisregistrering som omfatter flere tusen pasienter i åtte av landets kommuner. Undersøkelsen er foretatt uten konsesjon fra Datatilsynet. Den er ikke anonymisert, legenes dataregistrering skal kobles mot spørreskjemaene pasientene besvarer. Dette er uheldig av personvernhensyn.

Aksepterer helseministeren at opplysningene i denne undersøkelsen blir brukt?"


Les hele debatten