Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 15.04.1994
Besvart: 20.04.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Distriktenes utbyggingsfond, no Statens distrikts- og utviklingsfond (SND), sette i 1990 i gong eit regionssatsingsprogram for lokal nærings- utvikling. Prosjektet skulle gå over 3-4 år. Med dei positive erfaringane prosjekta har gjeve, bør ein sikre at arbeidet vert ført vidare.

Vil statsråden hjelpe til slik at ein frå det offentlege, gjennom SND, vidarefører ei slik regional satsing?"


Les hele debatten