Spørretimespørsmål fra John Dale (Sp) til utenriksministeren

Datert: 15.04.1994
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 04.05.1994 av justisminister Grete Faremo

John Dale (Sp)

Spørsmål

John Dale (Sp): "For å motverka smugling av narkotika har Norge etablert politisamarbeid med dei baltiske landa. Det er eit stort behov for å vidareføra samarbeidet.

Vil departementet ta initiativ til å utnytta den erfaring norsk politi har til å bruka hundar i spaningsarbeid, jf. Belfast-prosjektet, og også i ein større samanheng arbeida for å tilføra det baltiske grensevernet større kompetanse?"


Les hele debatten